Nicole Groen is geboren en getogen in Amsterdam en sinds 2002 woonachtig in Landsmeer (Noord-Holland). In 1998 afgestudeerd aan de UvA in de historische letterkunde, periode late Middeleeuwen. Daarna de eerstegraads lesbevoegdheid gehaald en korte tijd Nederlands gegeven. Via Nemo, het science center op de kop van de IJ-tunnel, terecht gekomen in de wereld van communicatie en woningbouwverenigingen. In 2005 heeft Nicole Bureau Groen opgericht. Sinds die tijd is zij actief als strategisch communicatieadviseur en interim manager voor gemeenten, Provincie en semi-overheids organisaties. In de loop der jaren is Nicole als bestuurslid betrokken geweest bij verschillende besturen in het publieke domein. In de bestuursperiode 2018 t/m 2022 is Nicole actief geweest als raadslid in Landsmeer. In 2015 is Nicole gestart met het modulair MBA Publiek Privaat aan Nyenrode Universiteit. In 2022 heeft zij deze studie afgerond met een masterpiece over ‘Integraal denken en doen bij kleine gemeenten bij het proces om te komen tot een Omgevingsvisie’.

Werkzaam als interim programmamanager voor overheid en semi-overheidsorganisaties met een focus op Omgevingswet, circulariteit, duurzaamheid, transities en daarbij horende organisatieontwikkeling en -veranderingsvraagstukken.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid De Lokatie, sociale onderneming in Amsterdam
 • lid Taskforce Serviceketen Omgevingswet – landelijk

  lid ondersteuningsteam Weerbaar bestuur

  c.v. Nicole Groen januari 2024

  Bureau Groen – duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.

  Contact

  Reacties zijn gesloten.